27/10/2018 @ Teatro Ibérico|Cati Freitas "Estrangeira"